Grafické práce

Návrh firemných tlačovín a propagačných materiálov.

Ponúkame

  • návrh firemných tlačovín: vizitky, zakladače na spisy, obálky, hlavičkové papiere
  • návrh propagačných materiálov: letáky, brožúry, plagáty
  • návrh svadobných oznámení
  • návrh a vizualizácia orientačných systémov
  • návrh polepov predajní, automobilov a iných reklamných plôch
  • návrh reklamných tabúľ
  • návrh reklamných tabúľ, bilboardov, reklamných plachiet…
  • návrh a vizualizácia umiestnenia reklám