Tlač

Veľkoplošná tlač, ofsetová tlač, tlač vizitiek, hlavičkových papierov, obálok, zakladačov na spisy

Tlač

  • veľkoplošná tlač (tlač bilboardov, plagátov, reklamných plachiet, veľkoplošných samolepiek)
  • ofsetová tlač (letáky, brožúry, prospekty, katalógy, samolepky)
  • tlač vizitiek, hlavičkových papierov, obálok, zakladačov na spisy
  • nízkonákladová tlač a orez samolepiek
  • potlač a gravírovanie reklamných predmetov

Požiadavky na cenovú kalkuláciu posielajte aj s grafikou alebo opisom prostrednítvom kontaktov uvedených na podstránke Kontakt.