Orientačné systémy

Zabezpečujeme návrh, dodávku a inštaláciu orientačných systémov do budov

Orientačné systémy slúžia na lepšiu orientáciu v budovách a iných areáloch.

Na základe Vašich požiadaviek predvedieme vzorky a možnosti riešenia orientačného systému priamo u Vás a nezáväzne vypracujeme cenovú kalkuláciu.
Orientačný a navigačný systém môžeme rozdeliť na interný (vo vnútri budov) a externý (vonkajšie prostredie budov).

Interný informačný systém

 •  hlavné informačné tabule/panely vo vestibuloch a na prízemí
 • informačné tabule na jednotlivých poschodiach, schodiskách
 • menovky pri dverách
 • menovky na stôl
 • informačné tabuľky
 • fóliové polepy
 • nástenky, vitríny
 • reklamné a propagačné stojany

Externý informačný systém

 • označenia budov
 • rôzne typy smeroviek, šípiek …
 • pilóny/totemy
 • nápisy na fasáde
 • vlajky

Bezpečnostné značenie

 • bezpečnostné značenie schodov
 • označenie únikových východov
 • bezpečnostné značenie dverí
 • výstražné značenia